Ledige stillinger
 
To lærere til Ungdomsskolens heltidsundervisning

Om jobbet

 


Er du en rummelig, robust og udviklingsorienteret ildsjæl?


Ungecenter2610 søger pr. 1. marts 2019 to lærere til Dagskolen (alternativ heltidsundervisning på 8.-9. klassetrin). Der er tale om en fuldtidsstilling og et barselsvikariat. Barselsvikariatet forventes at vare til sommer 2020.
 
Dagskolen henvender sig til normaltbegavede, ikke-behandlingskrævende unge, der af faglige, socialt/emotionelle og/eller familiemæssige årsager har brug for et andet undervisningstilbud end folkeskolens.

Dagskolen er normeret til 24 elever, som er fordelt med 10 elever i 8. klasse og 14 i 9. klasse.

De fem lærere har et tæt samarbejde om og med klasserne. Undervisningen tilrettelægges i vid udstrækning individuelt i forhold til den enkelte elevs samlede situation.

 

 

Din profil

 


Vi forventer, at du

 

Fagligt

 • kan føre til FP9 i et eller flere af fagene dansk, engelsk og matematik
 • lægger stor vægt på din faglighed
 • har en legende og kreativ tilgang til læring, da vores elever ikke nødvendigvis kan sidde stille i længere tid ad gangen
 • forstår vigtigheden af alsidig undervisning - herunder temadage ud af huset
 • har lyst til og gerne erfaringer med arbejdet med en elevsammensætning præget af komplekse udfordringer og livssituationer
 • er god til mundtlig og skriftlig formulering, da der bl.a. skal skrives udtalelser og underretninger
 • meget gerne må byde ind med kreative fag.

Personligt

 • forstår at se samspillet mellem eleverne i en hverdagspraksis præget af stor variation
 • har en veludviklet dømmekraft og er i stand til at handle
 • har en naturlig autoritet
 • ser det som en kvalitet at involvere sig og forholde sig åbent, nysgerrigt og anerkendende til andre mennesker og andre måder at leve på
 • er opmærksom på egne styrker og svagheder og bevidst om, at arbejdet med vores elevgruppe kan udfordre begge dele
 • du hviler i din faglighed samtidig med, at du aldrig bliver færdig med at udvikle den
 • er fleksibel, initiativrig, kreativ, engageret og i besiddelse af en sund humoristisk sans
 • er bevidst om, at arbejdet med vores elevgruppe kræver tryghed, stabilitet og kontinuitet
 • ser det som en selvfølge at indgå i og bidrage til respektfuldt samarbejde med både kolleger, elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere.

 

Derfor skal du vælge os

 


Vi tilbyder til gengæld et job

 • med klare ledelsesmæssige rammer og samtidig en meget stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen
 • hvor du følger eleverne tæt og har mulighed for at engagere dig i en helhedsorienteret tilgang til elevernes læring og trivsel
 • hvor rammerne kræver engagement og kreativitet i planlægningen og udførelsen af undervisningen
 • hvor ikke mange dage og uger er ens
 • i en stolt tradition, hvor vi lykkes med at skabe gode faglige resultater trods varierende forudsætninger
 • med årlige 4 og 5 dages lejrskoler – ofte under primitive forhold og med fysisk aktivitet som fx skitur
 • hvor det faktisk er muligt at skabe forandring
 • hvor du bliver del af et lærerkollegium på fem, bestående af engagerede lærere, der vil gøre en forskel med deres arbejde
 • med udviklingsmuligheder gennem supervision og løbende opkvalificering
 • i et alsidigt hus, hvor 10. klasserne i kommunen er samlet og fritidsundervisningen finder sted
 • i en spændende organisation med flere afdelinger, tværgående projekter og mange dygtige kolleger
 • en lukrativ madordning
 • en arbejdsplads med et sygefravær under 2 % og en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

 

Løn og ansættelsesvilkår


Aflønning efter gældende overenskomst, der i store træk svarer til folkeskolelæreres, hvortil kommer et månedligt tillæg for lærere ved Ungdomsskolens heltidsundervisning.

 

Arbejdssted: Ungecenter2610, Nørrekær 8.

 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels Henriksen på telefon 30 76 85 25.

 

Ansøgning

Ansøg via: 

 

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4923794 med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 18. januar 2019. 

 

Ansøgere, som inviteres til samtale, vil blive kontaktet pr. telefon 22. januar 2019.

Ansættelsessamtaler 23. og 24. januar 2019.

 

Om os


Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med kaffe og the, samt en sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massageSenest opdateret 03.01.2019 14:25 af TINNE