Bestyrelsen i Ungecenter2610
 
Bestyrelsen i Ungecenter2610
Ungecenter2610 er en decentral institution i Rødovre Kommunes skolevæsen og har en folkevalgt bestyrelse bestående af repræsentanter for de politiske partier, medarbejdere, elever, forældre og interesseorganisationer.
 
Ungecenterbestyrelsens medlemmer:
 
Bjarne Sander Andersen, formand. Udpeget af Kommunalbestyrelsen
 
Birgitte Glifberg, næstformand. Udpeget af Kommunalbestyrelsen
 
Henrik Skriver Rasmussen, medlem. Udpeget af DI 
 
Søren Mathiasen, medlem. Udpeget af LO
 
Kim Schwartz Andersen, medlem. Valgt af folkeskolebestyrelserne
 
Sasja Strøm, medlem. Valgt af medarbejderne i fritidsundervisningen
 
Marie-Louise Tarp, medlem. Valgt af Dagskolens medarbejdere
 
Anita Gomez, medlem. Valgt af 10. klasselærerne
 
Tobias Krabbe Gudman Jensen, medlem. Repræsentant for eleverne i Dagskolen. (for 1 år)
 
Sarah Klarskov Kristensen, medlem. Repræsentant for eleverne i fritidsundervisningen. (for 1 år)
 
Zain-Ul-Abeden Mahmood, Repræsentant for eleverne i 10. klasse. (for 1 år)
 
 
Sekretariat:
 
Lene Mailund, sekretær, skoleleder
 
Tinne Guldagger, protokolfører, viceinspektør
 
Næste møde: 13. juni 2018.


Senest opdateret 02.05.2018 14:55 af TINNE