Opgaver og sammensætning
 
Opgaver og sammensætning
Ungecenterbestyrelsen holder møde 4-6 gange årligt. 
Ungecenterbestyrelsen består af 10 medlemmer: 
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen 
2 medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter 
3 medarbejderrepræsentanter valgt af hhv. 10. klasse, dag- og fritidsafdelingen 
1 forældrerepræsentant udpeget af folkeskolebestyrelserne 
3 elevrepræsentanter, der repræsenterer henholdsvis Dagskolen, 10. klasserne og eleverne fra fritidsundervisningen.
Ungdomsskolebestyrelsen arbejder ud fra den til enhver tid gældende forretningsorden. 
Det betyder bl.a. at:
  • Ungecenterbestyrelsen vedtager principper for den daglige drift og oprettelse af hold og aktiviteter.
  • Mange konkrete beslutninger (f.eks. ansættelse af fritidsundervisningens lærere) uddelegeres til skolens ledelse.


Senest opdateret 15.06.2016 21:30 af TINNE