Lovgrundlag
 
Lovgrundlag for ungdomsskoler

Rødovre kommunale Ungdomsskoles virksomhed er et lovfæstet kommunalt fritidstilbud for unge mellem 14 og 18 år.

I lovens §1 står der:

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Derudover giver loven mulighed for, at andre tilbud som fx. 10. klasser, klubber og heltidsundervisning ("Dagskolen") kan placeres under Ungdomsskolen. Dette kan kun ske ved kommunalbestyrelsens godkendelse, ligesom der også kan dispenseres for aldersgrænsen.

Bekendtgørelse af Lov om Ungdomsskoler kan læses i sin helhed her.Senest opdateret 15.06.2016 21:45 af TINNE