Gå til sideindhold
Dagskolen / Visitationsprocedure

Visitationsprocedure

Procedure til visitation til Dagskolen fra marts 2020

 

Dagskolen er et alternativ til folkeskolen og en del af inklusionen i Rødovre Kommune. Der har forud for visitation til Dagskolen været arbejdet med elevens udfordringer i en længere periode på afgivende folkeskole.

 

Det er skolelederen på den afgivende skole, der træffer den endelige afgørelse om indstilling til Dagskolen. Folder om Dagskolen kan fremsendes og udleveres til forældre og elever.

 

Ledelsen på den afgivende skole beder forældrene om tilladelse til at give oplysninger om eleven videre til Dagskolen og retter henvendelse til lederen på Dagskolen. Afgivende skole udfylder en skoleudtalelse, som er magen til den, der bruges i Børne-og Familieafdelingen.

Skoleudtalelsen fremsendes til leder af Dagskolen, Niels Henriksen på cn23508@rk.dk

Visitationsproceduren kan godt sættes i gang, samtidig med at skoleudtalelsen bliver udarbejdet.

Lederen af Dagskolen tager kontakt til familien for at aftale tid til en visitationssamtale.

 

Forældre er velkomne til at rette henvendelse til Niels Henriksen for at få en uforpligtende samtale, inden en visitationsprocedure evt. sættes i gang.

 

Der visiteres elever til Dagskolen gennem hele skoleåret, også når der ikke umiddelbart er ledige pladser. Det er altid visitationsudvalget, der tager den endelige beslutning om, hvilke elever der får de ledige pladser. Visitationsudvalget består af skolechefen, en SSP-konsulent, en folkeskoleleder, en repræsentant for PPR-psykologerne samt en repræsentant fra Børne- og Familieafdelingen, leder af Dagskolen og lederen af Ungecenter2610.

 

 

Dagskolen

Dagskolen på Ungecenter2610 er en alternativ heltidsundervisning, jf. § 33, stk.3 i Lov om Folkeskolen. Den er normeret til 24 elever på 8. - 9. klassetrin. Eleverne er opdelt i 8. og 9. årgang og undervises i dansk, engelsk og matematik efter fagligt niveau. I alle tre fag er der på 9. klassetrin mulighed for at aflægge folkeskolens prøver.

 

Vi tilbyder den støtte, eleven har brug for, for at kunne trives og udvikle sig fagligt, da vi har ressourcer til arbejdet med et inkluderende læringsmiljø.

 

Hver elev er unik og har ret til et fællesskab. Alle elever skal tilbydes undervisning svarende til alder, niveau og kompetencer. Derfor fungerer Dagskolen som en del af inklusionen.

 

 

Vision for Ungecenter2610                

Ungecenter2610 er et sted, hvor læring, uddannelse, fællesskaber og gode relationer er muligt for alle!

 

Vores praksis er kendetegnet ved at arbejde anderledes med de unge. Vi har modet til at gå på opdagelse i og med de unge, alene, i fællesskaber og i aktiviteter på tværs. Vi finder potentialerne sammen med eleverne, da vi er af den opfattelse, at der er uanede muligheder for alle.

 

Vi tilbyder trygge, tydelige rammer og gennemsigtige processer for at facilitere læring, dannelse og uddannelse. Vi arbejder i ligeværdige og respektfulde relationer med alle mennesker i alle aldre. Vi balancerer mellem fælles krav og individuelle hensyn. Vi behandler alle forskelligt for at give lige muligheder til alle. Vi sigter i alle aktiviteter mod at ruste eleverne bedst muligt til livet som kompetent samfundsborger.

 

 

 

Med venlige hilsner

 

Niels Henriksen

Leder af Dagskolen

3637 8525

 Senest opdateret 18.05.2020 10:00 af TINNE
Apricore logo