Til samarbejdspartnere
 

 

Proceduren for opstart i OK er et visitationsmøde, hvor relevante parter deltager.

 

Den unge må meget gerne have en person med f.eks. en forælder, en mentor, en kontaktperson.

 

Herudover deltager Louise Elmquist (Koordinator/socialrådgiver i OK) og henviser.

 

Kontakt:

 

Louise Elmquist

Socialrådgiver / Koordinator i OK-Klassen

Ungecenter 2610

Nørrekær 8

2610 Rødovre

Telefon: 30 76 85 24 – træffetid ml. 9-14

E-mail: cn23788@rk.dk

 

 

Hvem kan henvise?

 

Jobcenteret kan henvise unge til forløbet, EGU-vejledere (Erhvervs Grund Uddannelse) kan henvise unge til forløbet, PPR (pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og UU-vejledere(Ungdommens Uddannelsesvejledning) kan henvise.

 

Der er altid løbende optag i OK.

 

Forløbet i OK:

 

Ved visitationen opstilles mål for forløbet i OK, og såfremt disse revurderes undervejs er det i samarbejde med den unge og henviser.

 

Samarbejdspartnerne er vigtige for at skabe et godt forløb i OK, således at der er fokus på en meningsgivende plan.

 

Koordinator i OK er tovholder på forløbet og kontakter ved behov samarbejdspartnerne.Senest opdateret 25.01.2017 17:01 af TINNE