Til samarbejdspartnere
 
 
Proceduren for opstart i OK er et visitationsmøde, hvor relevante parter deltager.
 
Den unge må meget gerne have en person med f.eks. en forælder, en mentor, en kontaktperson.
 
Herudover deltager Louise Elmquist (Koordinator/socialrådgiver i OK) og henviser.
 
Kontakt:
 
Louise Elmquist
Socialrådgiver / Koordinator i OK-Klassen
Ungecenter 2610
Nørrekær 8
2610 Rødovre
Telefon: 30 76 85 24 – træffetid ml. 9-14
E-mail: cn23788@rk.dk
 
 
Hvem kan henvise?
 
Jobcenteret kan henvise unge til forløbet, EGU-vejledere (Erhvervs Grund Uddannelse) kan henvise unge til forløbet, PPR (pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og UU-vejledere(Ungdommens Uddannelsesvejledning) kan henvise.
 
Der er altid løbende optag i OK.
 
Forløbet i OK:
 
Ved visitationen opstilles mål for forløbet i OK, og såfremt disse revurderes undervejs er det i samarbejde med den unge og henviser.
 
Samarbejdspartnerne er vigtige for at skabe et godt forløb i OK, således at der er fokus på en meningsgivende plan.
 
Koordinator i OK er tovholder på forløbet og kontakter ved behov samarbejdspartnerne.


Senest opdateret 25.01.2017 17:01 af TINNE