Om Ungecenter2610
 
Ungecenter2610 består af 10. klassecenter, Dagskole, OK og Fritidsundervisning.

 

"Fritidsundervisningen - Ungdomsskolen": - har ca. 900 tilmeldte elever i hver sæson. Heraf deltager 700 i vores kerneaktivitetet: Ugentlig fritidsundervisning i en lang række fag af meget forskellig art. Bredden får man bedst et indtryk af, hvis man klikker ind på "Hold og aktiviteter".

Særligt stærke fag i Rødovre Ungdomsskole er bl.a. drama og sprogfag - bl.a. tilbyder vi fransk som et tre årigt forløb startende fra 7. klasse og afsluttende med Folkeskolens Afgangsprøve (FA) i 9. klasse. Desuden tager omkring 75 15-16-årige hvert år knallertkørekort.

Ungecenter2610 samarbejder i skoleåret 2016/17, med fem af kommunens folkeskoler om at udbyde valgfag til folkeskolernes overbygningselever dvs. 7.- 9. klasse.

 

"10. klasseskolen": er Rødovre Kommunes 10. klassestilbud til alle elever i Rødovre. Der ud over er der også tilmeldte elever fra andre kommuner. Traditionelt kommer ca. halvdelen af eleverne fra andre kommuner.

 

"Dagskolen": Er heltidsundervisning for elever i 8. og 9. klasse. Dagskolen er normeret til 24 elever, og visitation til skolen foregår ved, at elevens "hjem-skole" i første omgang henvender sig til Rødovre Ungdomsskole. 

 

"OK" - opkvalificeringskurset: er et tilbud til elever, der egentlig har lyst til at få en uddannelse, men er gået i stå af forskellige årsager. OK tilbyder et meget fleksibelt og målrettet undervisningstilbud og giver mulighed for at afslutte med 9. klasses eksamen i dansk, engelsk og matematik.

 

 
 


Senest opdateret 15.06.2016 19:35 af TINNE