EUD10
 
Forberedelse til en erhvervsuddannelse.
 
Hvis du er interesseret i en erhvervsuddannelse, men ikke har opnået de nødvendige karakterer eller ikke er blevet erklæret uddannelsesparat, skal du vælge EUD10
 
EUD10 giver dig kendskab til de 4 hovedområder inden for erhvervsuddannelserne: 
  • Teknologi, byggeri og transport
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Omsorg, sundhed og pædagogik 
 
EUD10 består af en obligatorisk del og en valgfri del. 
I den obligatoriske del skal du have dansk, matematik og engelsk. Og du skal deltage i brobygningsaktiviteter. 
I den valgfrie del bliver du introduceret til erhvervsuddannelserne gennem valgfag der tones mod erhvervsuddannelserne.  
 
 
 


Senest opdateret 08.12.2017 13:17 af TINNE