Til elever og forældre
 
Skolens regler for fravær

 

Lærerne registrerer dagligt alt fremmøde og fravær og fører elektronisk protokol. Fremmøde og fravær registreres også under brobygning, ekskursioner og andre arrangementer ude af huset.

 

Lærerne vil kontakte hjemmet, hvis en elev er væk mere end 3 dage eller har uregelmæssigt fravær i øvrigt. Ved et samlet fravær på 15% indenfor 2 måneder, kontakter skolens ledelse hjemmet.

 

Elever, der uden gyldige grunde, har forsømt store dele af undervisningen, kan ikke indstille sig og deltage i de afsluttende prøver. 

En evt. beslutning herom, træffes af skolens ledelse i samråd med elevens kontaktlærere. Hjemmet vil blive informeret herom.

 

Hvis en elev er syg eller har anden lovligt fravær, skal hjemmet underrette skolen skriftligt eller pr. telefon 36 37 84 00

 

 

 

 
Forventninger til eleven
Vi forventer, at eleverne
 
  • engagerer sig i undervisningen - er fysisk og mentalt tilstede
  • tager ansvar for sig selv og sin skolegang - viser lyst til at lære
  • møder undervisningsparate til aftalt tid
  • holder sig ajour med udlevering af opgaver
  • laver deres hjemmeopgaver og til tiden
  • udviser respekt for andre både i og uden for undervisning
  • overholder skolens ordensregler
 
Vi arbejder mod, at eleverne
 
  • udvikler sig både fagligt og socialt
  • får succesoplevelser og øget selvværd
  • afklares i forbindelse med deres valg af videre uddannelse
 
Skole - hjemsamarbejde
 
 
Vi afholder skole/hjemsamtaler i januar, hvor elevens valg af ungdomsuddannelse er hovedemne.
 
 
I øvrigt har vi løbende evalueringssamtaler med eleverne.
 
 
Desuden afholdes informationsmøde om studieturen.


Senest opdateret 08.12.2017 13:46 af TINNE