Gå til sideindhold

Dagskolen

Dagskolen er et alternativ til folkeskolen og en del af inklusionen i Rødovre Kommune. Der har forud for visitation til Dagskolen været arbejdet med elevens udfordringer i en længere periode på afgivende folkeskole.

Det er skolelederen på elevens folkeskole, der godkender en indstilling til Dagskolen.

 

Forældre er velkomne til at rette henvendelse til Dagskolen for at få en uforpligtende samtale, inden en visitationsprocedure evt. sættes i gang.

 

Der visiteres elever til Dagskolen gennem hele skoleåret, også når der ikke umiddelbart er ledige pladser. Det er altid visitationsudvalget, der tager den endelige beslutning om, hvilke elever der får de ledige pladser. Visitationsudvalget består af skolechefen, en SSP-konsulent, en folkeskoleleder, den faglige leder af PPR-psykologerne samt en repræsentant fra Børne- og Familieafdelingen, leder af Dagskolen og lederen af Ungecenter2610.

 

 

Læs mere om Dagskolen:

 

Folder om Dagskolen

 

Samarbejdsaftale

 

Elevkontrakt

 

Ferieplan_21/22

 

 

Læs også artiklen 'Tydelige rammer giver trygge elever' fra magasinet 'Sammen om Rødovre'.

 

Tydelige rammer giver trygge elever

 

 Senest opdateret 31.01.2022 15:27 af TINNE