Uddannelsesvejledning
 
Maj_UU
 
UU-vejleder for 10. Klasse og Dagsskolen: 
Maj Møller Lauritsen
 
Mail: maj.moeller.lauritsen1@skolekom.dk
Mobil: 24 28 75 63
Træffes: mandag, onsdag & torsdag 
I er altid velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail.
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vestegnen, tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere valget af ungdomsuddannelse.
Vor arbejdsindsats prioriteres, så vi gør en ekstra indsats for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.
 
 
Vejledningsaktiviteter:
  • Kollektiv vejledning i klasserne
  • Hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan for de ikke-uddannelsesparate elever
  • Fem dages obligatorisk introduktionskursus for alle elever i 8. klasse
  • Brobygningskurser for ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse
  • Fem dages obligatorisk introduktionskursus for alle elever i 10. klasse
  • Arrangementer om ungdomsuddannelserne for forældre og elever
  • Samtaler med forældre og elever efter aftale
  • Hjælp med tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Tilbud om mentorordning i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.
  • I samarbejde med skolen undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job
 
Ovenstående er en del af vores tilbud. Se UU-Vestegnens hjemmeside:
 
 
www.uu-vestegnen.dk for mere information.
 
www.ug.dk finder I rigtig mange oplysninger om ungdomsuddannelserne.
 
www.optagelse.dk finder i oplysninger om, hvordan eleverne tilmelder sig en
ungdomsuddannelse.
 
www.e-vejledning.dk er et åbent tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.
 
 
I kan kontakte en vejleder både dag, aften og weekend enten telefonisk eller pr. mail, chat eller sms. 
 
 


Senest opdateret 03.05.2017 14:42 af TINNE