Gå til sideindhold

Uddannelsesvejledning

Generelt:

Vejledningen tilbydes kollektivt i klasserne og som gruppevejledning på mindre hold.

Elever med behov for en særlig tilrettelagt uddannelsesvejledning vil få tilbud om en individuel vejledning, herunder elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elever der ikke er vurderet uddannelsesparate vil få tilbudt en vejledningsplan med henblik på, at den enkelte elev kan få optimeret sine muligheder for senere at blive vurderet uddannelsesparat.

Uddannelsesvejledningen vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde med skole, elev og forældre.

Alle forældre vil blive inviteret til et informationsmøde om uddannelsesvejledningen generelt, ungdomsuddannelsessystemet, optagelse.dk, e-vejledning samt ansvars- og opgavefordeling mellem vejleder, skole og forældre/elev m.m.

Et tilbud om uddannelsesvejledning i grundskolen er gældende for alle elever, der modtager undervisning på skoler, som har matrikel i Rødovre Kommune, herunder specialskoler og privatskoler samt elever i læringsfællesskaber.

 

 

For kontaktinfo tryk her

 

Uddannelsesvejledningen i Rødovre - Ungecenter2610

 

Alle elever i grundskolen fra 7.-10. klasse vil modtage uddannelsesvejledning af en proffesionel vejleder, som har til opgave at tilbyde alle elever en kvalificeret og opdateret uddannelsesvejledning.

 

Uddannelsesvejledningen tilbydes med henblik på at motivere og styrke elevernes valg af ungdomsuddannelse, som i denne betydning er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial

uddannelse.

 

Uddannelsesvejledningen vil i særdeleshed blive tilbudt til elever i 8.-10. klasse med fokus på elever, der står over for at skulle afslutte deres grundskoleforløb.

 

 

 

Vejledningens indhold og indsatser:

  • Indføring i ungdomsuddannelsernes indhold, struktur og muligheder - såvel de gymnasiale som de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
  • Herunder informationer om øvrige uddannelsesforberedende aktiviteter som f.eks. FGU – Forberedende Grunduddannelse.
  • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.
  • Uddannelsesparathedsvurderinger ift. elevens faglige-, personlige-, sociale- og praksisfaglige færdigheder.
  • Tilbud om erhvervspraktik.
  • Obligatoriske introduktionskurser for alle elever i 8.klasse på både en erhvervsuddannelse og en gymnasial ungdomsuddannelse.
  • Tilbud om brobygningskurser for elever i 9. og 10. klasse på en ungdomsuddannelse.
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse.
  • Introduktion til uddannelsesguiden (ug.dk) og til e-Vejledningen.
  • Tilbud om Åbent Hus arrangementer samt div., besøgsdage, uddannelsesmesser og events

 

 

 

STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse

 

Elever/unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, der som en konsekvens heraf ikke er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse (ej heller med specialpædagogisk støtte) kan få tilbudt en særlig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Uddannelsen er 3 årig og henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

 

For at komme i betragtning til STU skal der forinden udarbejdes en målgruppevurdering samt en indstilling til kommunen, der efterfølgende træffer den endelige beslutning.

Hvis kommunen tilbyder den unge STU vil der i fællesskab med den unge/forældre og vejleder blive lagt en uddannelsesplan for den unges uddannelsesforløb.

 

Henvendelse om STU rettes til Uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune / Ungecenter2610:

For yderligere information henvises til vejlederen på den enkelte skole eller til lederen af Uddannelsesvejledningen i Rødovre-UC261 v/ Lene Mailund tlf. 3637 8521 / Mail:

cn14719@rk.dkSenest opdateret 03.02.2022 10:36 af TINNE